Viva, viva Rex Mathias!

matyaskiraly Kolozsvar_Matyas_kiraly_szulohaza

Pontosan 571 évvel ezelőtt, 1443. február 23-án született I. Hunyadi Mátyás magyar király Kolozsváron.

Mátyás (az igazságos) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként, Hunyadi László öccseként látta meg a napvilágot. Nem született királyi családba, de a Hunyadiak már Mátyás világra jöttekor Magyarország leghatalmasabb bárói családja voltak. A nándorfehérvári diadal és Hunyadi János halála után V. László magyar király elérkezettnek látta az időt, hogy meggyengítse a hatalmára veszélyt jelentő Hunyadi családot. A történet ismert: Hunyadi Lászlót igazságtalanul kivégeztette, Mátyást pedig fogságba ejtette.

V. László 1457. évi váratlan halála után a Szilágyi-Hunyadi liga katonai támogatását élvezve 1458. januárjában királlyá választották, uralkodott 1490-ig (haláláig). I. Mátyás belpolitikájában két fordulópont emelhető ki: királlyá választásától a hivatalos megkoronázásáig (1464) legfőbb célja a rendek támogatásának megtartása volt,  így belpolitikáját állandó kompromisszumok jellemezték (pl. megerősítette a rendek jogait). Megkoronázása után azonban egyre inkább felhagyott a kompromisszumra törekvéssel, ehelyett saját belátása szerint uralkodott. A másik fordulópontot a Vitéz János és Csezmicei János-féle 1471. évi összeesküvés jelentette. Mátyás a felkelés előtt sem volt kiemelkedően közvetlen király, ám 1471. után teljesen bizalmatlanná vált, kizárólag saját akarata szerint igyekezett uralkodni.

Születésének évfordulóján Hunyadi Mátyás külpolitikai törekvéseit vetjük össze Luxemburgi Zsigmond külpolitikájával. Milyen szempontok szerint csoportosíthatóak Mátyás külpolitikai tevékenységei? Milyen (vélt) hasonlóságok fedezhetők fel Zsigmond és Mátyás külpolitikájában? Melyikük tekinthető sikeresebbnek, és miért?

http://mek.oszk.hu/05700/05736/html/03.htm