Geográfus, cserkész, miniszterelnök

TelekiPál

Ma, február 16-án van a a 75. évfordulója annak, hogy 1939. február 16-án megalakult gróf Teleki Pál második magyar kormánya.

Teleki politikai pályafutása mellett komoly szakma sikereket is elért: mint elismert geográfus a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egyetemi tanár és tiszteletbeli főcserkész is volt. Először 1920. júliusa és 1920. áprilisa között volt Magyarország miniszterelnöke (ezen időszak alatt ideiglenesen egy hónapig külügyminiszer is volt), majd 1938. májusa és 1939. februárja között a Vallás- és közoktatásügyi miniszeri pozíciót töltötte be Imrédy Béla kormányában. Második miniszterelnöksége a magyar történelem egyik legkritikusabb időszakában valósult meg, és 1941. április 3-i öngyilkosságával ért véget.

Gróf Teleki Pál belpolitikájára mindkét miniszterelnöksége alatt igen vitatható döntések voltak jellemzőek (pl. 1920/XXV. Numerus clausus törvénycikk, 1939/IV. második zsidótörvény). Külpolitikai lépései során ugyanabba az ellentmondásba ütközött, mint a Horthy-korszak sok más miniszterelnöke: célja a trianoni békediktátum részleges revíziója volt, aminek elérésében elsősorban az Adolf Hitler vezette Harmadik Birodalom lehetett a Magyar Királyság segítségére. Ennek ellenére a náci Németországgal való szoros szövetségkötéstől Teleki igyekezett elhatárolódni.

Vizsgáljuk meg a második Teleki-kormány külpolitikai “sakkjátszmáját”! Milyen politikai és diplomáciai tényezők játszottak közre a Magyar Királyság második világháborúba sodródásában? Lehetséges lett volna a háromhatalmi egyezménnyel való szövetség kikerülése, vagy ez automatikusan a revíziós politikai célok elérésébe táplált remény elvesztésével járt volna? Vajon Teleki fegyveres semlegességi politikája eleve kudarcra volt ítélve?

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/kulpol/telekikorm.html