Az angol nép zivataros évszázadaiból

QueenElizabeth England James_I_1605

Két eset egy napra! A mai nap igazi csemege mindenkinek, aki kedveli a történelmi dilemmákat és ok-okozati összefüggéseket. Ma, február 8-án, két angol uralkodó: I. Tudor Erzsébet és I. Stuart Jakab egy-egy sorsdöntő cselekedetéről elmélkedünk.

Pontosan 427 éve annak, hogy 1587. február 8-án I. Erzsébet angol királynő kivégeztette Stuart Mária skót királynőt. Erzsébet összeesküvéssel vádolta az általa korábban bebörtönzött Máriát, ám döntése mögött valójában vallási ellentétek húzódtak. Az első kérdésünk a következő: hogyan járult hozzá Anglia nagyhatalommá válásához Stuart Mária kivégzése? (Segítség: pápa, Spanyolország, Armada)

Talán a sors fintora, hogy az 1603-ban utód nélkül elhalálozó I. Erzsébet trónját  éppen Stuart Mária fia, I. Jakab örökölte meg. A Tudorokkal ellentétben, akik erős uralkodásukkal felvirágoztatták Angliát, a Stuartok uralkodása – a rózsák háborúja mellett – az angol történelem talán legsötétebb időszaka volt.

392 évvel ezelőtt, 1622. február 8-án az abszolutista törekvésekkel uralkodó I. Stuart Jakab király feloszlatta az angol parlamentet. Milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy I. Jakab fia, I. Stuart Károly 1640-ben mégis a parlament összehívására kényszerüljön, és hogy 1642-ben az országban polgárháború törjön ki?

http://hetek.hu/arcok/201009/a_kiralyno_aki_felviragoztatta_angliat

http://tortenelemklub.com/ujkor/kora-ujkor-1500-1700/321-az-angol-polgari-forradalom