180 fokos fordulat

resized_image2_875c5e9cf9b2f6b930f5b5ee21d8f0bb

Ma, február 3-án van a 323. évi milánói ediktum kiadásánakaz 1701 éves évfordulója.

Az I. Constantinus és Licinius császárok által kiadott ediktum (vagyis uralkodótól származó rendelet) vallásszabadságot hírdetett a Római Birodalom egész területén élő személyeknek, és elrendelte az eddig a vallásuk miatt bebörtönzött keresztények szabadon bocsátását és elkobzott vagyonuk visszaadását.

Az időszámításunk szerinti IV. század egy 180 fokos fordulatot hozott a kereszténység történetében: míg a milánói ediktumot megelőző években a kereszténység üldözött vallásnak számított, addig a század végére – köszönhetően Theodosius császár 391. évi rendeletének – már a kereszténység vált államvallássá, és a többi vallás számított üldözöttnek.

A kereszténység történetében a IV. századi “pálfordulás” kicsit sem a merő véletlen műve. A mai feladatunk nem más, mint elgondolkodni azon, hogy vajon melyek lehettek azok az ok-okazati összefüggések, amelyek eredményeképpen a római császárok egy évszázad alatt államvallássá tettek egy addig megvetett, elítélt, üldözött vallást.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/313_februar_3_a_milanoi_ediktum_kiadasa/